ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Η μουσικοκινητική γυμναστική αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας (4 έως 6 ετών). Τα μαθήματα περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην προετοιμασία των παιδιών για την μελλοντική ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις:

1. να αποκτήσουν την απαραίτητη νευρομυϊκή ωριμότητα, κάτι που δεν ισχύει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι αφενός το κέντρο βάρους του σώματός τους βρίσκεται ψηλά και αφετέρου ότι η κριτική τους ικανότητα είναι μειωμένη, έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τραυματισμούς. Χάνουν εύκολα την ισορροπία τους και πέφτοντας, προκαλούν μικροτραυματισμούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο 2 στα 10 παιδιά ηλικίας 4 χρόνων μπορούν να ρίξουν με επιτυχία μια μπάλα σε συγκεκριμένο στόχο σε μικρή απόσταση, ενώ 3 μόνο μπορούν να πιάσουν αυτό που τους πετάνε. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς, είναι πως η απόκτηση κινητικών ικανοτήτων είναι εγγενής και δεν εκβιάζεται αφού ακολουθεί στο σύνολο σχεδόν των παιδιών μια δεδομένη πορεία.

2. Να αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης των οδηγιών που δίνονται από τον προπονητή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν να συγκεντρωθούν παρά για ένα μικρό χρονικό διάστημα μόνο, ενώ για να καταλάβουν τις κατευθύνσεις του υπεύθυνου, χρειάζονται εικόνα με ταυτόχρονη λεκτική επεξήγηση.

3. Τρίτη και βασική, τέλος, προϋπόθεση είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Η ευκολία να λειτουργεί σε ένα ομαδικό περιβάλλον, να συνεννοείται και να συνεργάζεται με τους συναθλούμενους και τον προπονητή του, του διασφαλίζει την ικανοποίηση που μπορεί να αντλήσει από τη συγκεκριμένη φυσική δραστηριότητα, αυξάνοντας έτσι, παράλληλα τις πιθανότητες να συνεχίζει να αθλείται και στην ενήλικη ζωή του.

ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ